2023-09-27

Bảng nội dung: 1. Hiểu Về pin NiMH 2. lợi ích của pin NiMH 3. Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn bộ pin NiMH 4. Công suất và mật độ năng lượng 5. Kích thước và khả năng tương thích 6. Điện áp và tốc độ xả 7. chất lượng và độ bền 8. Tùy chọn sạc cho pin NiMH 9. Câu Hỏi Thường Gặp-thiết bị nào tương thích với bộ pin NiMH? -Tôi có thể sử dụng NiMH không