LIÊN HỆ

position

Khu công nghệ cao Giang Nam, Quận licheng, Thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

telephone

+86-15880948896

fax


email

sales2@jintion.com

skype


whatsapp


LIÊN HỆ

position

Khu công nghệ cao Giang Nam, Quận licheng, Thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

telephone

+86-15880948896

fax


email

sales2@jintion.com

skype


whatsapp


THÔNG ĐIỆP
Gửi đi